محاسبه امتیاز شما برای دریافت ویزای کشور استرالیا

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

Loading...
ساب کلاس ویزا
سن
مدارک
سوابق کاری خارج از استرالیا
سوابق کاری در داخل استرالیا
آخرین مدرک تحصیلی
مدرک دیپلم یا معادل آن در استرالیا
کارشناسی استرالیا
تخصص استرالیایی
مدرک ناتی
وضعیت تاهل
ارسال فرم محاسبه به ایمیل شما
0/65